Телефон за контакт

Рефрактометри

Уреди за проверка качеството на водата

Сонари за риболов

Нивелири

Най-изгодните оферти онлайн - Тел.: 0896 87 77 33

За нас:

12 години опит в продажбата на електронни уреди у нас и в чужбина.
Доказан професионализъм при вноса на стоки от Европа и Азия.
Хиляди доволни ключови клиенти и клиенти на дребно.