Електрическо табло оборудвано за фотоволтаични системи с мълниезащита DC1000V HA8FULL Taxnele
Електрическо табло за външен монтаж оборудвано със стопяеми предпазители, двоен автоматичен предпазител и двуполюсна мълниезащита с пълен комплект кабели. Необходимо е единствено да включите соларните панели и консуматора(инвертор или контролер за..
150,00лв
Без данък: 150,00лв
HA8FULL
Катоден отводител AC 2P 275V 20-40KA UP2.0kV TXSA-40/2P/275 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - монофазен електрически предпазител AC 2P 275V 20-40KA UP2.0kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 275..
26,00лв
Без данък: 26,00лв
TXSA-40/2P/275
Катоден отводител AC 2P 385V 20-40KA UP2.0kV TXSA-40/2P/385 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - монофазен електрически предпазител AC 2P 385V 20-40KA UP2.0kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 385..
27,00лв
Без данък: 27,00лв
TXSA-40/2P/385
Катоден отводител DC 2P 1000V 20-40KA UP3.2Kv фотоволтаични системи TXSD-1000PV Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - монофазен електрически предпазител DC 2P 1000V 20-40KA UP3.2kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Подходящ за фотоволтаични системи. Характеристики:..
55,00лв
Без данък: 55,00лв
TXSD-1000PV
Катоден отводител DC 2P 600V 20-40KA UP2.2Kv фотоволтаични системи TXSD-600PV Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - монофазен електрически предпазител DC 2P 600V 20-40KA UP2.2kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Подходящ за фотоволтаични системи. Характеристики: ..
55,00лв
Без данък: 55,00лв
TXSD-600PV
Катоден отводител DC 2P 800V 20-40KA UP3.0Kv фотоволтаични системи TXSD-800PV Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - монофазен електрически предпазител DC 2P 800V 20-40KA UP3.0kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Подходящ за фотоволтаични системи. Характеристики: ..
55,00лв
Без данък: 55,00лв
TXSD-800PV
Трифазен катоден отводител 3P+N 385V 20-40KA UP2.0kV TXSA-40/4P/385 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - трифазен електрически предпазител 3P+N 385V 20-40KA UP2.0kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 385V ..
42,00лв
Без данък: 42,00лв
TXSA-40/4P/385
Трифазен катоден отводител 3P+N 385V 30-60KA UP2.2kV TXSA-60/4P/385 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - трифазен електрически предпазител 3P+N 385V 30-60KA UP2.2kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 385V ..
47,00лв
Без данък: 47,00лв
TXSA-60/4P/385
Трифазен катоден отводител 3P+N 420V 20-40KA UP2.0kV TXSA-40/4P/420 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - трифазен електрически предпазител 3P+N 420V 20-40KA UP2.0kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 420V ..
43,00лв
Без данък: 43,00лв
TXSA-40/4P/420
Трифазен катоден отводител 3P+N 420V 30-60KA UP2.2kV TXSA-60/4P/420 Taxnele
Мълниезащита тип катоден отводител - трифазен електрически предпазител 3P+N 420V 30-60KA UP2.2kV. Той се монтира обикновено веднага след главния предпазител на главното разпределително табло. Характеристики: Напрежение на сработване: 420V ..
48,00лв
Без данък: 48,00лв
TXSA-60/4P/420
Мълниезащити катоден отводител

Мълниезащита тип катоден отводител е електрически предпазител, който съдържа един или повече нелинейни елемента, обикновенно тип варистори. Той се монтира обикновенно веднага след главния предпазител на главното разпределително табло.

Принцип на работа

Катодния отводител свързва фазата и заземителната линия при свръх големи напрежения. При нормално напрежение в захранващата мрежа, катодния отводител не влияе върху електрическата система, тъйкато осигурява изолация между тях благодарение на нелинейното си съпротивление. При свръх голямо напрежение катодния отводител има свойството да намалява съпротивлението си в рамките на наносекунди и да отвежда напрежението към заземителния проводник, след което възстановява високото си съпротивление. Така цялата верига след катодния отводител е защитена, а веднага след отвеждането на импулса продължава да функционира нормално, без прекъсване на електрозахранването.

Поради принципа си на работа, катодните отводители имат експлоатационнен живот и ограничен брой цикли. Препоръчваме регулярни проверки и замяна при необходимост.

Катоден отводител схема

Мълниезащитата е система, предназначена да предпазва сгради, съоръжения и открити пространства от щетите, причинени от мълнии. Мълниите са мощни електрически разряди, които могат да причинят значителни щети на сгради, да повредят или унищожат електронно оборудване и да представляват сериозна заплаха за човешкия живот. Мълниезащитните системи помагат за предотвратяване на тези щети и опасности, като отвеждат мълниите около защитения обект или ги провеждат безопасно в земята.

Има два основни типа мълниезащитни системи:

1. Активна мълниезащита: Тази система активно насочва мълнията далеч от защитения обект, като използва мрежа от проводници и устройства, за да създаде изкуствена мълния. Когато мълния се приближи до защитения обект, системата открива нейното присъствие и инициира освобождаване на противоположния заряд, създавайки изкуствена мълния, която се свързва с истинската мълния и я отклонява безопасно в земята.

2. Пасивна мълниезащита: Тази система е проектирана да провежда мълнии безопасно в земята, без да ги отклонява. Той използва мълниеприемници, които са метални пръти или въжета, които са закрепени към земята и са свързани към земята чрез проводящ кабел. Когато мълния удари мълниеприемника, тя преминава безопасно през проводящия кабел и в земята, като по този начин предпазва защитения обект от щети.

Пасивните мълниезащитни системи обикновено се използват за защита на сгради и открити пространства, докато активните мълниезащитни системи обикновено се използват за защита на по-големи съоръжения, като електроцентрали и нефтени платформи.

Мълниезащитните системи обикновено се състоят от следните компоненти:

1. Мълниеприемник: Това е метален прът или въже, което е свързано към земята и е предназначено да привлича мълнии.

2. Проводящ кабел: Това е кабелът, който свързва мълниеприемника със земята.

3. Заземителна система: Това е системата от проводници, която свързва проводящия кабел със земята.

4. Надземна защита: Това са проводниците, които свързват мълниеприемника с проводящия кабел и помагат за насочването на мълнията към земята.

5. Система за наблюдение: Това е устройство, което следи атмосферните условия и предупреждава, когато е вероятно да удари мълния.

Мълниезащитните системи се проектират и инсталират от професионалисти, които оценяват рисковете от мълнии и избират подходящите компоненти и дизайн за защита на защитения обект. Правилната поддръжка и проверка на мълниезащитната система са от съществено значение, за да се гарантира нейната ефективност при защита срещу мълнии.

Катодният отводител е устройство, което предпазва електрическа верига от повреда, причинена от пренапрежение, като позволява на излишния ток да изтече безопасно в земята. Катодните отводители се използват широко в различни приложения, включително комуникационно оборудване, компютърни системи и електрически инсталации, за защита на чувствителното оборудване от повреда, причинена от пренапрежение.

Катодните отводители работят, като откриват пренапрежение във веригата и го освобождават към земя, като ефективно ограничават напрежението във веригата до безопасно ниво. Когато възникне пренапрежение, катодната дъга се формира между катодния отвор и земята, което позволява на излишния ток да изтече в земята.

Има два основни типа катодни отводители:

1. Въздушни катодни отводители: Тези устройства използват въздух като изолационна среда между катода и земята. Въздушният катоден отводител обикновено се състои от метална кутия, пълна с въздух, и метална шина, която служи като катод. Когато възникне пренапрежение, въздушното пространство в кутията йонизира и позволява на тока да протече към земята през металната шина.

2. Кабелни катодни отводители: Тези устройства използват изолационен материал между катода и земята. Кабелните катодни отводители обикновено се състоят от метална шина, която служи като катод, и изолационен материал, който я отделя от земята. Когато възникне пренапрежение, изолационният материал става проводим и позволява на тока да протече към земята.

Катодните отводители се избират въз основа на нивото на пренапрежение, което трябва да бъдат защитени, и максималния ток, който могат да поемат. Катодните отводители обикновено се инсталират в началото на електрическа верига, за да осигурят защита за цялата верига.

В обобщение, катодният отводител е устройство, което предпазва електрическа верига от повреда, причинена от пренапрежение, като позволява на излишния ток да изтече безопасно в земята. Те се използват широко в различни приложения, включително комуникационно оборудване, компютърни системи и електрически инсталации, за защита на чувствителното оборудване от повреда, причинена от пренапрежение.