WIFI Смарт електромер с множество защити Tuya Smart Life TVPS1-63T Taxnele
Монофазен електромер със защити от ниско и високо напрежение, претоварване, защита срещу изтичане, защита при земетресение. Можете да наблюдавате през всяко едно време на LCD дисплей, напрежение, ток и мощност. WIFI връзка с всички популярни смарт пр..
75,00лв
Без данък: 75,00лв
TVPS1-63T
WIFI Смарт електромер с множество защити, двойно реле, калибрация, Tuya Smart Life TVPS1-63LW Taxnele
Монофазен електромер със защити от ниско и високо напрежение, претоварване, защита срещу изтичане, защита при земетресение, който за разлика от останалите модели има две релета, с които изключва едновременно фаза и нула. Можете да наблюдавате по-всяк..
85,00лв
Без данък: 85,00лв
TVPS1-63LW
WIFI Смарт електромер с цветен дисплей и множество защити Tuya Smart Life TVPS1-63TC Taxnele
Монофазен електромер с цветен дисплей, защити от ниско и високо напрежение, претоварване, защита срещу изтичане, защита при земетресение. Можете да наблюдавате през всяко едно време на LCD дисплей, напрежение, ток и мощност. WIFI връзка с всички попу..
82,00лв
Без данък: 82,00лв
TVPS1-63TC
WIFI Смарт електромер с цветен дисплей, множество защити, двойно реле, калибрация, Tuya Smart Life TVPS1-63LWC Taxnele
Монофазен електромер с цветен дисплей, защити от ниско и високо напрежение, претоварване, защита срещу изтичане, защита при земетресение, който за разлика от останaлите модели има две релета, с които изключва едновременно фаза и нула. Можете да наблю..
95,00лв
Без данък: 95,00лв
TVPS1-63LWC
Монофазен WIFI смарт електромер с множество защити Tuya Smart Life 100А TVPS1-100TP Taxnele
Монофазен двупосочен електромер 100А, който може да измерва положителната активна енергия, както и отрицателната активна енергия в електрическа мрежа, в която има свързана фотоволтаична система. Този смарт електромер позволява управлението му от дист..
96,00лв
Без данък: 96,00лв
TVPS1-100TP
Дефектнотокова защита

Дефектнотокови защити (DTC) са електрически системи, предназначени да откриват и премахват електрически токове на утечка, които могат да възникнат поради неизправност или повреда в електрическа верига. Тези токове на утечка могат да представляват значителен риск за безопасността на човека, тъй като могат да доведат до пожари, токови удари или други опасни ситуации. Основната цел на защитата от дефектен ток е да осигури безопасна работа на електрическите системи и оборудване чрез незабавно прекъсване на веригата под 1 секунда, когато бъде открит такъв ток.

DTC системите работят, като сравняват текущия поток през веригата с предварително зададена прагова стойност. Ако токът на утечка надхвърли този праг, системата реагира чрез прекъсване на веригата, обикновено чрез отваряне на прекъсвач или изключване на веригата. Праговата стойност, известна още като чувствителност, обикновено се определя въз основа на очаквания нормален ток във веригата и естеството на свързаното оборудване.

Има два основни типа защитни системи срещу дефектен ток:

1. Токовочувствителна защита (TSC): TSC системите непрекъснато наблюдават тока във веригата и прекъсват веригата, когато открият ток на утечка, надвишаващ предварително зададената прагова стойност. Тези системи обикновено се използват в приложения, където е важно да се поддържа непрекъснато захранване, като например в центрове за данни, индустриални процеси и медицински устройства.

2. Защита с времезакъснение (TLP): TLP системите комбинират характеристиките както на защитата срещу пренапрежение, така и на защитата срещу дефектен ток. Те предоставят ограничение на времето за прекъсване на веригата, което позволява на кратки пикове на ток на утечка да преминат през веригата, без да причиняват прекъсване. Въпреки това, ако токът на утечка надхвърли предварително зададената прагова стойност за определен период от време, системата прекъсва веригата, за да предотврати потенциални опасности. TLP системите обикновено се използват в жилищни, търговски и обществени сгради, където е желателно да се сведе до минимум броят на прекъсванията на захранването.

DTC системите могат да бъдат проектирани да работят с различни нива на чувствителност и времезакъснения, за да отговорят на специфичните изисквания на дадено приложение. Освен това те могат да бъдат интегрирани в различни типове електрическо оборудване, като разпределителни табла, прекъсвачи и предпазители, за да осигурят цялостна защита срещу дефектни токове.

В обобщение, защитата от дефектен ток е жизненоважна мярка за безопасност, която помага за предотвратяване на инциденти, причинени от токове на утечка. Чрез непрекъснато наблюдение на токовете във веригата и прекъсване на веригата при откриването на такива токове, DTC системите гарантират, че електрическите системи и оборудване функционират безопасно и надеждно.