Какво е рефрактометър за мед

Приложение на рефрактометърът за мед

Рефрактометър за мед, сладка и други захарни напитки с високо съдържание на захар е уред, който определено трябва да притежава всеки един пчелар, сладкар и всеки производител на захарни храни и напитки. Фокусирани върху производството на мед, този рефрактометър освен захарност, измерва съдържание на вода и показателя Be' в следните диапазони:

  • захари по Brix (58~90%)
  • показателя Be' (Baume) (38~43)
  • съдържание на вода (12~27%)

Както е известно, при контакта на пчелния мед с въздух, той има свойствата да поглъща или отдава влага, което благоприятства развитието на повърхностни ферментационни процеси в меда или по-просто казано влошаване на качествата му. Ето затова е необходимо стриктен контрол на съдържанието на вода в меда.

*Съгласно Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, съдържанието на влага трябва да бъде както следва:

  • Индустриален пчелен мед от пирен (Calluna) до 25%
  • Пчелен мед от пирен (Calluna) до 23%
  • Всички останали видове пчелен мед до 20%

Този рефрактометър е проектиран да работи също с течности с високо съдържание на захар, желета, мармалади, сиропи, храни и напитки. Притежава АТС система за "Автоматична температурна компенсация" което означава че получавате моментално реални измерени стойности при температури на околната среда от 10 до 30 градуса.

Поради простото си утройство, АТС система и всички качества изброени по-горе, този уред е точен и надежден инструмент за всеки ползвател.

Предлагаме на вашето внимание част от нашите най-продавани рефрактометри за мед:

Най-ефективен начин за определяне на качеството

Едва ли е нужно да обсъждаме колко важно е качеството на пчелния мед, предвид факта, че това не е просто много вкусна субстанция, а хранителен продукт с изключително полезни за здравето свойства. Всеки производител (пчелар или фабрика за производство и пакетаж) използва рефрактометър за пчелен мед, с цел определяне водното съдържание в меда, и следователно неговото качество.

Технически, рефрактометърът измерва рефракционния индекс на различни субстанции, в това число сладка, захарни храни и напитки и др. Под въздействие на влагата, захарите ферментират, което влошава драстично вкусовите и технологични качества на продуктите. Ето защо е важно наличието на измервателен уред, който да позволява да се следят и контролират въпросните показатели.

Макар процентът на консуматорите да е огромен, всъщност много малко от редовите потребители познават и разбират принципа на работа на един рефрактометър за захари. Ще се опитаме да представим максимално опростена версия на процеса, а именно: Известно е, че светлината пътува с различна скорост през различните материали, така че индексът на пречупване (рефракция) е просто сравнение между две числа – скоростта на светлината, преминаваща през вакуум и през друг материал, в случая мед.

Преминавайки в дадена субстанция, светлината променя не само своята скорост, но и посоката си. С измерване разликата между ъгъла на разпространение (проникване на светлина) и ъгъла на пречупване ( излизане), се получава цифра, която показва индекса на пречупване на тестваното вещество. В това се състои работата на всеки рефрактометър за мед.

Нека опростим още повече техническото обяснение на измервателния метод. Ако погледнете сламка, поставена в чаша вода, тя ще ви се стори изкривена. Това е така, защото светлината се движи по-бързо през стъкло, отколкото през стъкло и вода взети заедно. По същия начин нейното движение е много по-бързо, когато преминава през мед с по-малко количество твърди вещества, отколкото през такъв, в който те са с по-голяма концентрация.

С други думи индексът на пречупване на меда ще се променя в зависимост от количеството твърди вещества (захари и други субстанции) в него. Рефрактометърът също така прави корекции въз основа на температурата, тъй като индексът се променя леко при температурни промени.

С риск да усложним допълнително обяснението, ще добавим и факта, че количеството твърди вещества в течност се измерва по скала, наречена скала на Brix. Всяка степен на Brix отговаря на 1% захар, така че гроздов сок с Брикс 18 показва 18% захарно съдържание. При меда, то варира от 70 до 88, в зависимост от захарното съдържание.

Именно тук се поява основното объркване. Докато всички други рефрактометри измерват количеството твърди вещества във вода, то медният дава показания за съдържанието на водата в меда – точно обратното на Brix. Този тип отчитане в медните рефрактометри е създаден за удобство на пчеларите, за да не им се налага да изваждат стойността на Brix от 100, когато определят нивото на влага.

Ето защо е важно всеки пчелар да използва именно рефрактометър за сладка и мед, вместо такъв, предназначен за пивоварство или други хранителни продукти. С всеки друг измервател от въпросната група ще се получат объркващи показания, ако предназначението му не е строго дефинирано. Важно е също и качеството на измерващите устройства, за да се постигне 100% достоверност на измерените стойности.

Публикувана от eTop Expert