Какво е рефрактометър и за какво служи той?

Рефрактометърът е оптично устройство, използвано за измерване степента, в която светлината се огъва или пречупва, когато се движи през вещество. Рефрактометрите са предназначени за специфични операции, като измерване на течности като антифриз, масла или водни течности, газове и прозрачни или полупрозрачни твърди вещества, като скъпоценни камъни. В земеделието например, рефрактометърът  използва рефрактивната светлина, преминаваща през растителния сок,плодов или зеленчуков, за да се получат нивата на хранителните вещества.

От естеството на измерването можем да разграничим рефрактометрите на няколко модела:

Рефрактометър за захар - Захаромер

Рефрактометър за сол

Рефрактометър за алкохол

Рефрактометър за пчелен мед

Рефрактометър за антифриз

Медицински рефрактометъри

Комбинирани модели за захар и сол

 

Публикувана от eTop Expert