USB Microphone For Laptop, PC, Recording, Studio, Streaming, Karaoke USBMic eTop
Този микрофон е един от най-евтините, но качествени кардиодни кондензаторни микрофони на пазара. Изключително чувствителен но с ниско ниво на шум, го прави най-добрия избор за озвучаване или предаване на живо в YouTube. Характерно за всички микроф..
49,90лв
Без данък: 49,90лв
USBMic

Какво е микрофон?

Микрофонът е широко приложимо устройство за преобразуване на звуков сигнал в електрически. Думата има гръцки произход, от микро, означаващо малък и фон, означаващо глас.

Микрофонът се използва за най-различни цели, като например в уреди като телефон, слухов апарат, за озвучаване на концертни зали и публични мероприятия, за записи на живо или студийни записи, в радиото и телевизията.  В наши дни микрофонът се използва и за гласово разпознаване, интернет телефония и в компютърните среди за запис на глас.

Видове микрофони

  • Динамичен микрофон
  • Кондензаторен микрофон
  • Електретен микрофон
  • Въгленов микрофон
  • Лентов микрофон
  • Кристален (пиезо) микрофон
  • Лазерен микрофон
  • Воден микрофон

Как работи микрофона?

Повечето микрофони в днешно време работят на принципа на електромагнитната индукция (динамичен микрофон), кондензаторен принцип (кондензорен микрофон) или Пиезоелектричен ефект (пиезоелектричен микрофон) за да възпроизведат електричен сигнал от звукова вълна. В повечето случаи микрофонът трябва да бъде включен към аудио усилвател преди сигналът да може да бъде усилен и записан.