Уред за измерване и анализ на амоняк (NH3) във въздуха AR8500
Измерването на амоняк и контролата му е от основно значение, поради изключително опасното му влияние върху човешкия организъм и животни. Измервателния уред намира голямо приложение при отглеждане на птици, селско стопанство, промишленост и лична безо..
599,00лв
Без данък: 599,00лв
AR8500
Измерване на амоняк

Амоняка е токсичен безцветен газ, химическо съединение между азот и водорот. Той е изключително опасен в големи дози за човешкия организъм. Той е лесно запалим и причинява изгаряния ако контактува с кожата и учите, затова контролата му е от особенно значение на места където той е в големи количества.

Ние предлагаме преносим уред за измерване концентрацията на амоняк (NH3) във въздуха. Намира приложение при отглеждане на птици, селско стопанство, промишленост и лична безопасност.

Опасни нива концентрацията на амоняк в атмосферата

5-10 ppm - Човешка физиологична реакция.

20 ppm - Носът може да усети миризмата.

40 ppm - Наясно със специалната миризма на амоняк.

100 ppm - Малко хора усещат лека неразположение на очите.

400 ppm - Няколко минути причинава голямо неразположение в очите и носа.

700 ppm - Причинява остри смущения на гърлото, носната кухина и горните дихателни пътища.

1700 ppm - Излагането за повече от тридесет минути може да причини трайно увреждане на окото.

5000ppm - Тежка кашлица, хрипове, повече от тридесет минути може да бъде фатално.